brede interesses

Brede interesses als talent bij hoogbegaafdheid III

Toen ik aan deze blogserie begon, was het plan om er één blog over te schrijven. Zodra ik echter begon met het verkennen van dit onderwerp, merkte ik dat er veel meer bij kwam kijken. Dus schreef ik eerst een blog om het thema in te leiden. Vervolgens beschreef ik waar die brede interesses nu uit bestaat. Vandaag wil ik dieper ingaan op de positieve kanten van een brede interesse. Uiteraard komt er veel meer bij kijken, maar ik moest ergens tot één blog weten te komen, dus besloot ik een selectie te maken.

Basis voor innovatie

Brede interesses zijn de basis voor innovatie. Verschillende boeken gaan dieper in op dit onderwerp. Neem bijvoorbeeld ‘Where good ideas come from’ van Steven Johnson. Voor het oplossen van complexe problemen, is een interdisciplinaire aanpak heel waardevol. Zo’n aanpak kan zorgen voor innovatieve oplossingen, omdat er verbanden worden gelegd die niet zouden worden gelegd met een mono-disciplinaire aanpak. De totale verzameling van ideeën en mogelijke oplossingen wordt immers groter wanneer je er meer vakgebieden bijhaalt. 

brede interesses

Nu hoor ik je denken ‘dat gaat over interdisciplinair, daar zijn toch meestal meer mensen bij betrokken’. En inderdaad, meestal gaat het over teams in die context. Toch ben ik er van overtuigd dat je ook in je eentje interdisciplinair kunt zijn. En ik vermoed jij ook, want er was wel iets dat jou aansprak om dit blog te gaan lezen. Voor het gemak ga ik er dan vanuit dat jij het verschijnsel brede interesse herkent, en het waarschijnlijk op jou zelf van toepassing is.  

Bovendien zijn er anderen die er boeken over schreven. Zo stelt Matt Ridley in zijn boek ‘How innovation works’ dat het enorm belangrijk is voor innovatie om open-minded en nieuwsgierig te zijn. Het hebben van een brede interesse stelt iemand in staat om heel verschillende vakgebieden en ideeën met elkaar te verbinden. Dat brengt nieuwe perspectieven met zich mee, wat dan weer zorgt voor nieuwe invalshoeken bij het oplossen van vraagstukken. 

Ook Range, van David Epstein, promoot het hebben van een brede interesse. Door die brede interesse, heb je een heel diverse kennis en skillset opgebouwd. Dat stelt je in staat om de verschillende stukjes informatie op nieuwe en onverwachte manieren te combineren, wat dus weer leidt tot innovatieve oplossingen. Epstein schrijft dat het hebben van brede interesses creativiteit, aanpassingsvermogen en lange-termijn succes tot gevolg kan hebben.

Ontdekken en leren

Het hebben van een brede interesse is dus supernuttig voor innovatie. Het brengt de wereld letterlijk verder. Daarnaast zijn mensen met een brede interesse over het algemeen heel nieuwsgierig, stelde ik al in mijn vorige blog. Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe kennis en inzichten. Dat zorgt voor een enorme leergierigheid, en een bijna onbedwingbare drang om te ontdekken. En die eigenschappen zijn heel erg nuttig in deze constant veranderende en steeds gecompliceerder wordende wereld. 

brede interesses

Bovendien wordt je wereld op die manier steeds een beetje groter, omdat elk nieuw stukje kennis weer een doorkijkje biedt naar een heel nieuwe wereld aan mogelijkheden, en nog meer nieuwe kennis. In het kader van ‘een leven lang leren‘ is dit natuurlijk een geweldige eigenschap, want het gaat vrijwel vanzelf. 

Talent!

Het hebben van brede interesses en de daarbij horende nieuwsgierigheid is dus een heel nuttig talent. Maar het heeft ook een keerzijde. Want wanneer is het genoeg? Zelf vind ik dit lastig te bepalen soms, waardoor ik wel eens ‘verdwaal’. In een volgend blog wil ik daar dieper op ingaan, hoe zorg je nu dat je niet verdwaald, en je talent optimaal in kunt zetten?

Na inschrijving ontvang je een mail waarin je je inschrijving kunt bevestigen.

Oh ja, het kan zijn dat ik je af en toe ook andere dingen stuur, zoals: aankondiging van nieuwe HB ontmoetingswandelingen, nieuws, andere activiteiten waar je aan mee kunt doen..